حلقه های هوایی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

حلقه های هوایی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

در تصویر پیش رو کشاورزان پاکستانی را می بینید که در حال کار بر روی زمین های علوفه سبز در پنجاب هستند. بد نیست بدانید این علوفه ها هر دو هفته یک بار برای تامین غذای دام های شیرده برداشت می شود. این عکس متفاوت کاری از زیل نیازی، عکاس پاکستانی است.

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
دریافت