شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | Saturday 29 June 2019

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

گزارش تصویری طبنا از مرکز اهدای خون وصال

گزارش تصویری طبنا از مرکز اهدای خون وصال  (انتقال خون استان تهران)