نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اصحاب رسانه

کتر محمد آقاجانی در نشست خبری که در  دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۴ هزار دانشجو در ۱۳ دانشکده در ۲۳۸ رشته و ۱۴۰۰ عضو هیأت علمی دارد و   ۵۸ درصد از تخت‌های درمانی این دانشگاه در اختیار سایر استان‌هاست.