نشست خبری مدیر عامل شهر سالم شهرداری تهران

نشست خبری دکتر حمید چوبینه مدیر عامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران با حضور اصحاب رسانه در بوستان گفتگو برگزار شد.