نشست خبری فعالیت های بین المللی جمعیت هلال احمر

نشست خبری داود باقری معاون امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر ایران در تشریح فعالیت های بین المللی هلال احمر با حضور خبرنگاران در ساختمان صلح برگزار شد.