SALAMAT News Agency

Sunday 16 December 2018 | یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

ناهارخوران گرگان،جنگل رویایی طبیعت گلستان

در مرکز  استان گلستان، یعنی شهر گرگان، یک جنگل سرسبز و دیدنی انتظار ما را می کشد تا زیبایی های بی شمارش را به ما هدیه دهد. مقصد پارک جنگلی ناهارخوران است که شنیدن نامش پهنه ای سبز در ذهن تداعی می کند.