SALAMAT News Agency

Tuesday 16 October 2018 | سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

ناهارخوران گرگان،جنگل رویایی طبیعت گلستان

در مرکز  استان گلستان، یعنی شهر گرگان، یک جنگل سرسبز و دیدنی انتظار ما را می کشد تا زیبایی های بی شمارش را به ما هدیه دهد. مقصد پارک جنگلی ناهارخوران است که شنیدن نامش پهنه ای سبز در ذهن تداعی می کند.