مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در کمیسیون تلفیق مجلس

مراسم تجلیل از خبرنگاران وعکاسان پارلمانی  مجلس با حضور دکتر علی لاریجانی و جمعی از نمایندگاندرمحل کمیسیون تلفیق برگزار شد .