مراسم رونمایی از اولین گزارش ژنوم مرجع ایرانیان (ژمیران)

با حضورآقای دکتر محمد آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی ، آقای دکتر فریدون عزیزی رئیس پزوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم و جمعی از مسئولان