مانور امداد ونجات هلال احمر و طرح ایمنی سلامت مسافران نوروزی

مانور امداد و نجات هلال احمر و طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزیصبح امروز یکشنبه در سازمان امداد ونجات هلال احمر تهران برگزار شد.