مانور امدادی غنچه های هلال احمر

مانور امدادی غنچه های هلال احمر در راستای المپیاد کشوری جوانه صبح امروز در سایت امدادی هلال احمر قم برگزار شد.