صحن علنی مجلس شورای اسلامی – ۱۴ مرداد ۹۷

صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه ۱۴ مرداد ۹۷ به ریاست علی لاریجانی با موضوع طرح سوال از وزیر اقتصادبرگزار شد .