راهپیمایی نمازگزاران تهران در محکومیت اغتشاشات اخیر

راهپیمایی نمازگزاران تهران در محکومیت  اغتشاشات اخیر  پس از اقامه نماز جمعه