دیدار دوستانه تیم های فوتسال مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تبریز