دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بارهبر معظم انقلاب