دومین نشست هم اندیشی نخبگان شهر تهران

دومین نشست هم‌اندیشی نخبگان شهر تهران با حضور سید محمدعلی افشانی شهردار و صاحب‌ نظران شهر هوشمند در برج میلاد برگزار شد.