SALAMAT News Agency

Sunday 18 March 2018 | یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از فرایند امداد رسانی به آسیب دیدگان بازدید به عمل آوردند.