جلسه علنی مجلس/ ۱۱ آذر ۹۷

نشست علنی مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷