شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | Saturday 29 June 2019

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

جلسه علنی مجلس(سه شنبه ۲۸ فروردین) به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس رأس ساعت  ۹ و۱۳ دقیقه و با حضور ۲۰۱ تن از نمایندگان مجلس آغاز شد.