تحویل محموله های بشردوستانه‌صلیب‌سرخ آلمان به سیل زدگان

مراسم تحویل محموله بشردوستانه صلیب سرخ آلمان به سیل‌زدگان کشورمان صبح روز دوشنبه ۱۹ فروردین با حضور مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات، میشائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران و مارک هافمن رئیس صلیب‌سرخ آلمان برگزار شد و محموله‌ای به ارزش ۳۰۰هزار یور شامل قایق‌های نجات، البسه و تجهیزات مخصوص ناجیان را به هلال احمر تحویل داده شد.