بهره برداری از دستگاه جدید براکی تراپی(داخل حفره ای) در بیمارستان شهدای تجریش

به همت موسسه خیریه بهنام دهش پور دستگاه جدید براکی تراپی(داخل حفره ای) در بیمارستان شهدای تجریش با تعرفه رایگان به بهره برداری رسید .