بازدید رئیس مجلس از سواحل خلیج فارس

دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از سواحل خلیج فارس در استان هرمزگان بازدید کرد.