بازار داغ داروهای گیاهی در سطح شهر

در ویترین داروهای گیاهی سطح شهر مغازه داران اقدام  به تجویز نسخه پزشکی بدون هیچ نظارتی می نمایند  ، به طوری که عنوان هر مشکلی را که دارید تنها با نگاه کردن به ویترینی از این قبیل مغازه ها نیاز خود را  برطرف سازید .