اولین نمایشگاه بین المللی صنعت اسب، حیوانات همزیست و فرآورده ها

اولین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت اسب، حیوانات همزیست و فرآورده ها صبح امروز سه شنبه ۲۸ خردادماه در شهرآفتاب افتتاح شد.