اولین جلسه علنی مجلس در سال ۹۸

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه هجدهم فروردین ماه ۱۳۹۸ به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۰۳ نفر از نمایندگان برگزار شد.