SALAMAT News Agency

Saturday 26 May 2018 | شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

انتخاب شهردار تهران

اعضای شورای شهر پنجم دومین شهردار خود را در جلسه علنی امروز انتخاب کردند و سید محمد علی افشانی به عنوان شهردار تهران برگزیده شد.