SALAMAT News Agency

Thursday 19 July 2018 | پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

انتخاب شهردار تهران

اعضای شورای شهر پنجم دومین شهردار خود را در جلسه علنی امروز انتخاب کردند و سید محمد علی افشانی به عنوان شهردار تهران برگزیده شد.