SALAMAT News Agency

Tuesday 16 October 2018 | سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

افتتاح طرح ملی نذز آب در استان سیستان و بلوچستان

با افتتاح طرح ملی نذرآب در بخش‌های متاثر از خشکسالی استان سیستان و بلوچستان، ۱۹ استان از سوی جمعیت هلال‌احمر به صورت داوطلبانه پروژه آبرسانی، توزیع بسته‌های غذایی و معیشتی و ارائه خدمات پزشکی را آغاز کردند