استیضاح وزیر کار

صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۱۷ مردادماه با دستور کار استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.