آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار

آیین بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار و دور برگردان غیر همسطح بزرگراه مدرس صبح امروز دوشنبه ۱۹ شهریور با حضور محمد علی افشانی شهردار تهران , محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران وتعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد.