دیروز در مقایسه با روز مشابه پارسال؛

پیک مصرف برق بیش از ۹۳۰۰ مگاوات افزایش یافت

طبنا: میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به ۵۲۱۸ مگاوات رسید.
طبنا: دکتر حبیب آقابخشی گفت: رسانه ملی باید کاری کند که اعتماد شهروندان را به خود جلب کند تا منِِ شهروند اولین خبرها را از رسانه خودم بشنوم، نه اینکه به سمت دروغ‌های رسانه‌های دیگر بروم.
طبنا: با کسب ۲برد يک مساوي و ۲ باخت ،کارنامه حميد درخشان منتقد شماره اول تيم در زمان حضور مربيان سابق سياه شد.
تبلیغات

مجله سلامت