یک روانشناس بالینی تشریح کرد

مشخصات وسواسی ها چیست؟

طبنا: یک روانشناس بالینی گفت: وسواسی ها افراد خشکی به نظر می‌رسند که به سختی می‌توانند به دیگران اعتماد کنند و از دور انداختن اشیا فرسوده ناتوانند.
طبنا: دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی فردا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.
معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خبر داد

جمع‌آوری ماهیانه ۲۱ میلیارد تومان صدقه

طبنا: معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) از افزایش صدقات در کشور خبر داد.
طبنا: در استان قم تکایای زیادی وجود دارد که عزاداری اهل بیت علیهم السلام به خصوص امام حسین علیه السلام در آن برگزار می شود که قدمت بعضی از این تکایا به ۳۰۰ سال می رسد.
تبلیغات