رئیس کمیسیون اقدامات پیش دستانه در مقابل تهدیدات آمریکا:

با افزایش درآمدهای جایگزین ارزی وابستگی به نفت را کاهش می‎‌دهیم

محمدسیاح: به گزارش خبرنگار پارلمانی طبنا(خبرگزاری سلامت)،  سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس کمیسیون اقدامات پیش دستانه در مقابل تهدیدات آمریکا در مجل...

گفتگو | صفحه ۶۹ از ۸۳ | خبرگزاری سلامت