صبح امروز مرکز مراقبت‌های ثانویه تحت حاد افتتاح شد؛

ضایعه نخاعی پیچیده‌ترین نوع معلولیت است/ مردم ایران ۳ برابر جهان دچار ضایعه نخاعی می‌شوند

محمدسیاح: علی ضرابی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مرکز حمایت از معلولان ضایعه نخاعی گفت: با افتتاح مرکز مراقبت‌های ثانویه تحت حاد امکان بستری شدن ۱۰ بیم...

گزارش | صفحه ۳ از ۳۵ | خبرگزاری سلامت