SALAMAT News Agency

Sunday 21 October 2018 | یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات

ادغام دارو در الیاف هوشمند

به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، در حال حاضر پژوهشگران آزمایشگاه علوم و تکنولوژی مواد فدرال سوئیس در حال تلاش برای ادغام داروهای درمانی در پارچه‌ها هست...

تازه های پزشکی | صفحه ۴۱ از ۶۵ | خبرگزاری سلامت