August 18,2017 | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

TEBNA News Agency

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران مطرح کرد:

بیش از۹۹ درصد داروها توان تولید در داخل را دارند/ضرورت توجه ویژه به مصرف داروهای قلبی، عروقی و دیابت

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره به اینکه بیش از۹۹ درصد داروها توان تولید در داخل را دارند، گفت: هردارویی که در دنیا وجود دارد اگر دانشمندان د...

بهداشت و درمان بایگانی - خبرگزاری سلامت | اولین و تنها خبرگزاری رسمی حوزه سلامت