انار جوانی شما را حفظ می کند

به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، از آنجایی که پیری یکی از عوامل اصلی بروز بیماری ها است، هدف قرار دادن این فرایند می تواند به درمان بیماری ها و بهبود کی...

سلامت | خبر سلامت | سلامت نیوز | طبنا : خبرگزاری سلامت