نمایشگاه باید سیار باشد

به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، رضا بابک با بیان این مطلب افزود: همتی که باعث برپایی نمایشگاه شده قابل تقدیر است. البته من اطلاعی از تاسیس موزه گرافیک ...

فرهنگی | خبرگزاری سلامت