طرح SOS آتش‌نشانی برای بازار تهران

به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، محمود قدیری درباره وضعیت ایمنی بازارهای تاریخی در تهران و کشور گفت: اماکن تجمعی از جمله بازارها همواره مورد توجه سازمان...

جامعه | خبرگزاری سلامت