جوگیرهای «چهارشنبه‌سوری»

به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، دکتر غلامرضا ترابی در ریشه‌یابی افراد دارای رفتارهای خطرناک در چهارشنبه سوری اظهار کرد: برخی رفتارها به صورت طیف هستند...

بهداشت و درمان | خبرگزاری سلامت