داریوش آرمان در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت) ضمن بیان این موضوع اضافه کرد: وظیفه ما در این انجمن ارائه خدمات حمایتی، اجتماعی، فرهنگی، پیشگیرانه و موارد مشابه است اما با توجه به وجود مشکلات در بخش درمان تلاش کرده‌ایم تا همکاری همه جانبه تمامی‌دست اندرکاران نظام سلامت و بویژه پرستاران را جذب کنیم.

وی به شرکتی که تولید محلول دستگاه‌های دیالیز را در کشور انجام می‌دهد اشاره و تصریح کرد: بزودی شرکت دیگری در کشور وارد چرخه تولید محصولات مصرفی دیالیز خواهد شد.

آرمان ادامه داد: دستگاه‌های دیالیز از سال‌های گذشته وجود داشته و طبق بررسی‌های صورت گرفته به جای دستگاه‌های برند از دستگاه‌های داخلی استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با اشاره به اینکه ۳۱ هزار و ۵۴۰ بیمار در کشور دیالیز می‌شوند، اظهارداشت: از این تعداد بیمار دیالیزی ۵ هزار و ۴۵۴ نفر در تهران دیالیز می‌شوند.

وی تعداد دستگاه همودیالیز فعال در کشور را ۶ هزار و ۹۹۹ دستگاه عنوان کرد و افزود: در کشور با ۵۶۷ بخش دیالیز خونی، ۳ هزار و ۷۲۵ پرستار دیالیز خونی، ۲ هزار و ۶۲۶ پرستار آموزش دیده بخش دیالیز خونی، یک هزار و ۹۹ پرستار آموزش ندیده بخش دیالیز خونی و ۱۷۷ مربیان پرستاری برخوردار هستیم.

آرمان تعداد بخش دیالیز خونی در بیمارستان‌های تهران را ۹۰ بخش و تعداد کل پرستار دیالیز خونی را ۵۷۱ نفر دانست و گفت: همچنین تعداد دستگاه همودیالیز فعال در تهران یک هزار و ۳۱۰ دستگاه است که به دنبال آن ۱۴ مربی پرستاری فعالیت دارند.