به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، بابک عدلی افزود: برخی بیمارستان‌های تامین اجتماعی مانند بیمارستان‌های فیاض بخش و هدایت در حال بازسازی است اما هنوز زمان تکمیل آن مشخص نیست چون باید نقدینگی و اعتبار مورد نیاز آن تامین شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حجم زیادی از خدمات درمانی کشور در حدود ۳۰ درصد، در استان تهران است، تلاش جدی شده تا بتوان بیمارستان‌ها را برای ارتقای کیفیت خدمات و ارائه بهتر خدمات به مردم بازسازی کرد.

عدلی اضافه کرد: اصلاح ساختار این بیمارستان‌ها نیازمند بازسازی است و باید فضاها مناسب سازی شود چون وقتی در محیط مناسب تری خدمات رسانی شود برای بیمه شده و پرسنل بسیار خوشایندتر است و زمینه رضایتمندی آنان نیز فراهم می‌شود. در مجموع بیمارستان‌های تهران از نظر فیزیکی و ساختمانی بسیار قدیمی‌هستند و به اصلاح ساختار فیزیکی نیاز دارند.

به گفته عدلی، بازسازی بیمارستان‌های قدیمی‌از چند سال گذشته در استان تهران آغاز شده و امیدواریم بتوان در آینده‌ای نه چندان دور، همه بیمارستان‌های قدیمی‌را بازسازی کرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از سیاست‌های ما برای بیمارستان‌های تامین اجتماعی در تهران، سیاست ارتقای هتلینگ بیمارستان‌ها است، ادامه داد: با اجرای این طرح که اکنون در سراسر کشور نیز آغاز شده، حجم گسترده خدمات به سمت کیفیت بخشی بهتر به بیماران و همراهان آنان در بخش‌های بستری می‌شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: موضوع ارتقای هتلینگ در ۱۱ بیمارستان تامین اجتماعی در استان تهران در حال انجام است و تلاش می‌شود که تمامی‌مراحل ارتقای هتلینگ برای رضایتمندی بیشتر بیماران را در این بیمارستان‌ها انجام شود.

مدیر جدید درمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: ارتقای کیفیت برنامه‌ها و نظارت بیشتر بر نحوه خدمات درمانی از دیگر برنامه‌های حوزه درمان است تا بتوان رضایت هرچه بیشتر مردم را فراهم کرد.(ایرنا)