به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)،   محسنی بندپی در نشست خبری که به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در سازمان بهزیستی برگزار شد، گفت: نسبت مردان به زنان معتاد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال ۶ مرد به یک زن، در گروه سنی ۲۵ تا ۴۴ سال ۱۶ مرد به یک زن و در گروه سنی ۴۵ تا ۶۰ سال ۱۷ مرد به یک زن است.

وی افزود: ۵١ درصد کودکان معتاد دارای مادر معتاد، ٣٧ درصد دارای پدر و مادر معتاد و تنها ١٨ درصد پدر و مادر معتاد ندارند.

بندپی در رابطه با مراکز نگهداری و اقامتی ویژه زنان معتاد گفت: در حال حاضر ۱۲۶ مرکز در این خصوص مشغول فعالیت هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور به اشتغال ۷۰۰۰ معتاد بهبود یافته در سال ٩۶ اشاره کرد که نتیجه فعالیت ١٢۶ مرکز اقامتی ویژه زنان در کشور بوده است.

وی در رابطه با فعالیت ۲۷۰۰ مرکز ارائه خدمات درمانی، نگهداری و مراقبتی گفت: دو گروه سنی و جنسی یعنی کودکان و زنان در اولویت برنامه‌های سازمان بهزیستی قرار دارند. در استان سیستان و بلوچستان نیز دو مرکز اقامتی کودکان مشغول به فعالیت است که در آن ١۵٠ کودک نگهداری می‌شوند.

بندپی در ادامه گفت: سطح اعتیاد در سال ۹۷ افزایش ۱.۵ برابری داشته است؛ همچنین نوروز امسال کارزار رسانه‌ای مبارزه با ماده مخدر گل راه اندازی شد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف گل و شیشه در بین جوانان کاهش یافته است.

او در ادامه گفت:۵۲۰۰ تیم اجتماع محور در محلات پرخطر فعالیت می‌کنند و به دنبال تقویت درمان اجتماع محور در سال ۹۶ مراکز pc دو برابر شدند و ۳۲ مرکز در کشور فعال هستند.

بندپی تاکید کرد:در ۱۶ استان الگوی مدیریت موردی دنبال شده است در این طرح ۳ هزار معتاد بهبود یافته تقویت پایش و رصد می شوند.

رئیسسازمان بهزیستی گفت: در سال ۹۶ ، ۷۵۰۰ معتاد بهبود یافته از خدمات اشتغال و مسکن مناسب بهره‌مند شدند.

بندپی در رابطه با تعداد پذیرش معتادان اظهار داشت: ۷۲ هزار معتاد تاکنون پذیرش شدند پروتکل‌های درمانی به ویژه پروتکل مراکز ماده ۱۶ بازنگری شدند همچنین تیم‌های سیار در حال افزایش است تا هم معتادان را مورد شناسایی قرار دهند و هم در مراکز ترک اعتیاد پذیرش شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه پیش از این اقدامات به گونه‌ای بود که فرد بهبود یافته بعد از دو ماه رها می‌شد اما سازمان بهزیستی با نگاه جدیدی وارد موضوع حرفه‌آموزی به معتادان شده است بیان داشت: در سال ۹۶ ، هفت هزار معتاد بهبود یافته اشتغال پیدا کردند و به چرخه عادی زندگی بازگشتند اگر لازم باشد حضور فرد در مراکز اقامتی تا سه ماه بعد از درمان نیز تمدید می‌شود.

بندپی در پایان تاکید کرد که شعار امسال سازمان بهداشت جهانی همزمان با هفته مبارز با مواد مخدر “ابتدا گوش بسپار است” یعنی همه باید با جوانان رفتاری مهربانانه داشته باشند و با آنها همراه باشند تا در دام اعتیاد گرفتار نشوند.(ایلنا)