به گزارش خبرنگار طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر ایرج فاضل، در جلسه افتتاح شورای عالی نظام پزشکی در هفتمین دوره سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: انتخابات این دوره با زیر و بم‌ها و همه حواشی و مشکلاتی که داشت توانست مراحل بعدی را طی کند.

وی با اشاره به نقش مهم سازمان نظام پزشکی افزود: نظام پزشکی به عنوان یکی از مهمترین و حساس‌ترین ارگان‌های کشوری است که مسائل زیادی را باید حل و فصل کند.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه این سازمان یکی از مهمترین ارگان‌هایی است که در قانون پیش بینی شده است، عنوان کرد: باعث افتخار من است که ریاست این سازمان را  در دوره‌ای داشته باشم که بهترین ها در آن حضور دارند و حلال مشکلات خواهند بود.

فاضل ادامه داد: در این جو مثبت امکان همکاری بیشتر بین وزارت بهداشت ، مجلس، سازمان برنامه ریزی بودجه و نظام پزشکی بیشتر از همیشه فراهم خواهد شد.