به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مجتبی خالدی درباره وقوع حوادث در هفته گذشته و آمار مصدومان اظهار کرد: طی هفته گذشته در مجموع ۳۰۱ حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران ثبت شد که هزار و ۱۷۰ نفر به دلیل این حوادث مصدوم شدند.

سخنگوی اورژانس کشور ادامه داد: از مجموع هزار و ۱۷۰ نفر مصدوم این حوادث ویژه، ۶۸۱ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴۸۹  نفر نیز در محل درمان شدند.

وی افزود: از مجموع ۳۰۱ حادثه ویژه ثبت شده طی هفته گذشته، ۱۰۳ مورد حوادث ترافیکی (معادل ۳۴ درصد از کل حوادث ثبت شده) و ۱۹۸ مورد حوادث غیرترافیکی (معادل ۶۶ درصداز کل حوادث ثبت شده)  بود.

خالدی خاطرنشان کرد: مهمترین حوادث ویژه ثبت شده طی هفته گذشته مربوط به تصادف پراید با مینی بوس درسراب، وقوع حادثه در پیست اسکی سپیدان، پوشش مسابقه فوتبال استقلال ـ پیروزی و واژگونی پژو۴۰۵ حامل اتباع افغان بود.

سخنگوی اورژانس کشور خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته، ۳۵ مصدوم طی ۲۹ ماموریت، توسط اورژانس هوایی به مراکز درمانی انتقال یافتند.