به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت )، محسن سلمان‌نژاد گفت: در حال حاضر حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار سالمند در کشور وجود دارد که در گذشته پیش‌بینی می‌شد که هر سال تا ۳۰۰ هزار سالمند به جمعیت سالمندان اضافه شود اما اکنون با توجه به تغییرات جمعیتی شاید هر سال ۴۰۰ هزار سالمند به این جامعه افزوده بشود.

سلمان‌نژاد گفت: حدود ۲۵ هزار سالمند در مراکز سالمندی و آسایشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و بیش از ۶۰۰هزار سالمند تحت حمایت سازمان بهزیستی هستند و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز تحت پوشش کمیته امداد هستند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۵ درصد سالمندان کشور، نیازمند هستند گفت: از نظر شاخص‌های جمعیتی، جامعه سالمندی شرایط وخیمی دارد و این در حالی است که با مشکلات زیاد اقتصادی هم زندگی می‌کنند.

وی گفت: در حال حاضر شکاف زیادی بین کفایت مستمری که به آنها داده می‌شود و قدرت خرید سالمندان وجود دارد و چنانچه تدبیری برایش اندیشیده نشود این شکاف هر روز بیشتر می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان گفت: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از سالمندان نیازمند هستند یعنی با حداقل نیازها و تحت حمایت نهادهای حمایتی زندگی می‌کنند.

وی افزود: اما متأسفانه ۳۰ تا ۴۰ درصد از سالمندان هم هستند که تحت حمایت هیچ سازمانی نبوده، نیازها و مشکلاتشان مخفی است و حقوق و مستمری که به آنها داده می‌شود رفع نیازهایشان را کفایت نمی‌کند.(فارس)