به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر کامران باقری لنکرانی با اشاره به تحول در اقتصاد سلامت ایران، بر ضرورت مدیریت صحیح مصرف دارو در کشور تاکید کرد و گفت: با افزایش بار بیماری‌های غیرواگیر، از طرفی شاهد افزایش مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و مسکن‌ها هستیم، و از طرف دیگر مصرف دارو در افراد دچار قند خون و فشار خون، مناسب نیست.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، با عنوان این مطلب که درمان حدود ۵۰ درصد بیماران دچار قند خون در کشور کنترل می شود، ادامه داد: وضعیت در بیماران دچار فشارخون نیز به همین روال است.

وی یکی از مشکلات در مسیر مصرف مناسب دارو در بین این قبیل بیماران را، عدم شناسایی آنها عنوان کرد و افزود: ۵۰ درصد افرادی که قند خون دارند، از بیماری خودشان اطلاع ندارند.

لنکرانی تاکید کرد: متأسفانه در مصرف کافی دارو برای این قبیل بیماران مشکل داریم که این مسئله نشات گرفته از چند عامل است.

وی افزود: سواد سلامت بیمار، کیفیت مراقبت و هزینه‌های دارویی، سه عامل مهم در مسیر مصرف مناسب دارو در بین این دسته از بیماران است.

لنکرانی با اشاره به این موضوع که ۹۶ درصد اقلام دارویی مصرفی در کشور در داخل تولید می شود، گفت: ما می توانیم برای خیلی از بیماری‌ها با هزینه‌های تحت پوشش بیمه‌ها، این بیماری‌ها را کنترل کنیم.

رئیس نخستین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، ادامه داد: این کنگره برای اولین بار، دو دانش داروسازی و اپیدمیولوژی را در کنار هم قرار داده تا آموزش دهیم در چه زمینه‌هایی باید کار کنیم.

لنکرانی به اثربخشی و عوارض دارویی اشاره کرد افزود: این موضوع به ما کمک می‌کند تصمیم‌های منطقی‌تر و مفیدتر برای سلامت مردم بگیریم.(مهر)