عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس گفت: ما حاضر نیستیم در حوزه بهداشت مزه شکست را بچشیم به همین منظور قطعا کمیسیون بهداشت طرح هایی را برای عبور از شکست به دولت ارائه خواهد کرد و هنوز در خصوص هزینه های بخش درمان ورود نکرده است.

 

عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت در خصوص پیشنهادات نمایندگان در برنامه ششم توسعه در بخش سلامت گفت: روابط کمیسیون با وزرات بهداشت بسیار مناسب است و نشت های مشترک بسیاری دارد و اعضای کمیسیون در برای حوزه سلامت در برنامه ششم توسعه نقشه راه داده است.

 

وی در ادامه افزود: نمایندگان در تلاش هستند تا در برنامه ششم توسعه مشکلات سلامت مردم برطرف شود.

 

این نماینده مردم ارومیه در خانه ملت گفت: مردم در دولت روحانی از نظر سلامت وضعیت مناسبی دارند این بدان معنا نیست که مردم از نظر معیشت و هزینه های آب و برق و گرانی و رکود وضعیت مناسبی ندارند.

 

فتاحی در ادامه تصریح کرد: نمایندگان به دنبال این هستند که یک بودجه دائمی و پایدار برای بهداشت در نظر بگیرند و کمبود نیروی انسانی را در حوزه سلامت را با برنامه های پایدار برطرف کنند  و در تلاش هستند در زمنیه بهداشت به گونه ای برنامه ریزی کنند که دیگر همچون سال جاری این ترس را نداشته باشیم که اگر بودجه بهداشت از یارانه ها پرداخت نشود طرح تحول سلامت کدامین مسیر را برای گذر انتخاب خواهد کرد.

 

وی بیان کرد: نمایندگان و دولت در تدوین برنامه ششم توسعه نگاهشان باید در برنامه ششم به توسعه سلامت باشد و برنامه ای ها برای مدت چهار یا پنج سال نباشد بلکه برنامه ۲۰ ساله تدوین کنند.

 

فتاحی بیان کرد: اگر برنامه پایداری برای بخش سلامت در نظر نگریم و بودجه کافی برای این بخش در نظر نگیریم در ادامه با مشکل مواجه خواهیم شد.وبخش دولتی و خصوصی در یک سردرگمی به سر می برد و ما باید در برنامه ششم توسعه برنامه ساختاری تعریف کرد.

 

وی در ادامه به راز موفقیت وزیر بهداشت اشاره کرد و گفت: یکی از رازهای هاشمی وزیر بهداشت در موفقیتش در این حوزه این است که وی به اقتصاد در سلامت اهمیت ویژه ای می دهد و با وجود کارشناس اقتصادی که در وزارت بهداشت وجود دارد و راهکارهایی که کمیسیون به وزیر در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه می دهند امیدواریم در آینده در بخش بهداشت با مشکل مواجه نشویم.

 

عضو کمیسیون بهداشت درمان در ادامه بیان کرد: امروز در بخش بهداشت ما فراتر از قانون برنامه پنجم توسعه حرکت کرده ایم و در بیمارستان های دولتی هزینهای که مردم پرداخت می کنند کمتر از ۳۰ درصد است.

 

نماینده مردم ارومیه اذعان داشت: ما حاضر نیستیم در حوزه بهداشت مزه شکست را بچشیم به همین منظور قطعا کمیسیون بهداشت طرح هایی را برای عبور از شکست به دولت ارائه خواهد کرد و هنوز در خصوص هزینه های بخش درمان ورود نکرده است.

کدخبرنگار:۴۱۰۵۰