به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از مجلس، محمد نعیم امینی فرد، درخصوص اظهارات رئیس اداره اورژانس بیمارستان‌‌های وزارت بهداشت مبنی براینکه کمبود تخت‌‌های بیمارستانی در تهران جدی است، گفت:‌ مشکلات بسیاری درخصوص کمبود تخت‌‌های بیمارستانی در تما‌می‌کشور وجود دارد، به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱.۶ تخت بیمارستانی وجود دارد که توزیع تخت‌‌ها نیز متناسب نیست؛ به عنوان مثال دربرخی نقاط مانند استان سیستان و بلوچستان به ازای هر هزار نفر این میزان به ۰.۶ ‌می‌رسد.

نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلا‌می‌افزود:‌ ضمن اینکه درحال حاضر حداقل ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی برای دستیابی به رتبه متوسط در منطقه نیاز است، درشرایط فعلی ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی درمراکز درمانی فعال بوده که بسیاری از این تخت‌‌ها نیز فرسوده‌‌ها هستند، همچنین درطی ۵ سال گذشته درراستای اجرای طرح تحول سلامت حدود ۲۰ هزار تخت بیمارستانی اضافه شده است؛ اما همچنان کمبود صد هزار تخت درکشور وجود دارد.

وی تصریح کرد:‌ ازسوی دیگرنی‌می‌از تخت‌‌های قدی‌می‌ بیمارستانی نیاز به بازسازی و نوسازی دارد، طبق برآوردهای صورت گرفته هزینه ایجاد تخت‌‌های بیمارستانی کمتراز نوسازی و مقاوم سازی آنها است، البته منابع صرف دولتی تکافوی تامین این میزان تخت بیمارستانی نخواهد بود؛ بنابراین باید از منابع بخش خصوصی و منابع عمو‌می‌مانند تامین اجتماعی در رفع مشکلات این بخش  استفاده شود.

امینی فرد تاکید کرد:‌ مشارکت تامین اجتماعی ازاین منظر اهمیت دارد که سرویس قابل قبولی را تامین اجتماعی ‌می‌تواند  به بیمه شدگان خود ارایه دهد، زیرا قیمت سرویس‌دهی تامین اجتماعی به بیمه شدگان خود نسبت به سرویس‌دهی به مردم دیگر متفاوت است؛ همچنین جذب سرمایه گذارخارجی در رفع این مشکل نیز اهمیت دارد، چندی پیش وزارت بهداشت و درمان درانعقاد تفاهم نامه‌ای با هدف جذب سرمایه گذار خارجی موارد مه‌می‌را درحوزه سلامت کشورمان ازجمله مشکلات درتامین تخت‌‌های بیمارستانی مد نظرقرارداد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه سرمایه گذارخارجی باید تکنولوژی جدید درساخت تخت‌‌های بیمارستانی را به کشورمان وارد کند، گفت:‌ درطی چند ماه پیش باوقوع زلزله دربرخی استان‌‌های کشوربیمارستان‌‌هایی با عمر کوتاه دچارمشکل شدند، بنابراین ارائه الگوهای برتر از تکنولوژی‌‌های روز دنیا  ‌می‌تواند فرایند بهینه‌سازی تکنولوژی بو‌می‌ را فراهم کند؛ چرا که این موارد محدود و انتخاب شده هستند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وی با بیان اینکه تامین ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی با هزینه‌‌های بالا و تخصیص منابع بیش از ۲۰ سال زمان نیاز دارد، افزود:‌ باید بتوان زمینه ورود بخش خصوصی توانمند داخلی را فراهم کرد، همچنین تضمین‌‌هایی را برای خرید خدمات ازبخش خصوصی درنظرگرفت؛ زیرا توسعه تخت بیمارستانی تنها توسط بخش دولتی عملا از اختصاص منابع دربخش‌های مهم درحوزه بهداشت و درمان محروم ‌می‌کند.