دکتر علی شهریاری، فوق تخصص خون در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره این موضوع که چرا در مواقع ضروری همچون زلزله‌ای که شب گذشته به وقوع پیوسته نیاز به اهدای خون هستند، گفت: باتوجه به اینکه گروه خونی Oمنفی دهنده‌ عمومی خون است و می‌تواند به تمام گروه‌های خونی خون اهدا کند این مسئله مورد توجه قرار دارد.
وی با بیان اینکه افراد دارای گروه‌ خونی Oمنفی نمی‌توانند از تمامی گروه‌های خونی خون بگیرند، افزود: این مسئله سبب شده تا این گروه خونی کمیاب باشد.