دکتر رضا شیرانی در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره علت روی آوردن برخی از افراد به فضاهای مجازی و نوشتن یا گذاشتن کامنت‌های نامناسب و حتی فحش و ناسزا در اینستاگرام به شخصیت و چهره‌های معروف اظهار کرد: بیش از آنکه این امر یک اختلال روانپزشکی باشد نشان دهنده ناهنجاری و رفتار نامناسب اجتماعی است که نیازمند بررسی و تحلیل جامعه شناسی است.

وی با بیان اینکه افرادی که در فضاهای مجازی به توهین و فحاشی روی می‌آورند نشان دهنده خشونت کلامی در آنها است، افزود: این افراد هنگامی که احساس می‌کنند ضربه‌ای به آنها وارد یا خطری تمایلات آنها را تهدید می‌کند، فحاشی می‌کنند. این افراد یاد نگرفته‌اند که خشم و ناراحتی خود را به صورت کلامی و مودبانه بیان کنند و به عبارتی خشم آنها سرکوب شده است لذا  به فحاشی در فضاهای مجازی روی می‌آورند.

این روانپزشک و روان‌درمانگر اضافه کرد: بهتر است به جای اینکه این مسئله را در سطح جامعه انکار کنیم به صورت آگاهانه و تحلیل جامعه شناسانه و روانشناسانه به آن بپردازیم تا تمامی جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد چراکه فحش و ناسزا گفتن نه تنها در فضاهای مجازی و اینستاگرام در حال گسترش است بلکه در ورزشگاه‌ها و مکان‌های ورزشی نیز برخی از تماشاگران که به عنوان تماشاگرنما از آنها یاد می‌شود، فحش و ناسزا به بازیکنان تیم مقابل خود می‌دهند.

شیرانی ادامه داد: متاسفانه حجم انکار در خصوص آمار فحاشی و ناسزا گفتن در کشور ما وجود دارد، در صورتی که این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیرد و راه‌‌هایی جهت کم کردن این معضل به وجود آید البته همچنان رفع این موضوع کار آسانی نیست چراکه در برخی از افراد ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد که افراد به همین علت نمی‌توانند یا نمی‌خواهند نارضایتی خود را به صورت مودبانه ابراز کنند.

این متخصص اعصاب و روان یاد آور شد: تمامی افرادی که در صفحه‌های مجازی چهره‌های معروف به فحاشی و ناسزا گفتن روی می‌آورند در دنیای واقعی افراد بددهنی نیستند اما در فضاهای مجازی به خاطر اینکه می‌دانند خشونت و فحاشی آنها تنبیه و مجازاتی را در حال حاضر برای آنها به وجود نمی‌آورد این عمل را انجام می‌دهند.