به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، نتایج یک بررسی جدید نشان داده است، چاقی در دوران کودکی نتیجه عملکرد ضعیف مدارس است.

براساس این پژوهش که در‌ کنفرانس اطفال ارائه شده است، چاقی کودکان در سنین مدرسه بر مهارت‌ و عملکرد آنها تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند رشد ذهنی آنها را کاهش دهد.

محققان این پژوهش با بررسی بیش از ۲۲ هزار کودک از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۱۸ دریافتند، «شکوفایی» مهارت‌های اجتماعی و تحصیلی کودکان با وزن آنها ارتباط مستقیم دارد.

این مطالعه تائید می‌کند، اعتماد به نفس کودکان چاق نسبت به همسالان خود پایین‌تر است و آنها تمایلی به شرکت در کارهای گروهی ندارند.

کارشناسان بهداشتی با تکیه بر نتایج به دست آمده از این مطالعه، کادر مدیریتی و آموزشی مدارس را عامل تشدید چاقی دانش‌آموزان می‌دانند و باور دارند، کادر آموزشی مدارس اگر والدین را در جریان تبعات ناشی از چاقی در دوران کودکی قرار دهند، این معضل روند کاهشی در پیش می‌گیرد.

ناتاشا گیل محقق ارشد این پژوهش از مرکز اورژانس کودکان و دانشگاه بروان می‌گوید: چاقی دوران کودکی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بهداشت عمومی است که امروز با آن مواجه هستیم؛ چاقی با توسعه مهارت‌های روان‌شناختی کودک ارتباط مستقیم دارد. (فارس)