به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، محققان دانشگاه ماگویا سیتی ژاپن دریافتند موش‌‌های که به مدت ۱۲ روز تحت کنترل با ۱mg/kg از داروی beta۳- agonist CL۳۱۶۲۴۳ بودند در مقایسه با موش‌‌های که این دارو را دریافت نکرده بودند، تعداد سنگ کلیه‌‌های‌شان تا ۱۷ درصد کاهش یافت.

تروآکی سوگینو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره ‌می‌‌گوید: «من معتقدم که این یافته ‌می‌‌تواند مسیر جدیدی به سوی تولید داروی جدید برای توقف ایجاد سنگ کلیه در افراد مستعد این بیماری باشد. آزمایش این دارو بر روی موش‌‌ها موفقیت آمیز بوده است.»

وی در ادامه ‌می‌‌افزاید: ما توانستیم تفاوت‌‌های بیوشیمیایی بین گروه کنترل و تحت آزمایش را آنالیز کنیم و پی بردیم که دارویbeta۳- agonist  موجب کاهش تجلی مولکول‌‌های آدیپوسیتوکین که با التهاب مرتبط است، ‌می‌‌شود.

داروی beta۳- agonist موجب ‌می‌‌شود سلول‌‌های چربی سفید به سلول‌‌های چربی بژ رنگ تبدیل شوند که موجب سوزاندن کالری‌‌های اضافی ‌می‌‌شود؛ سلول‌‌های چربی سفید در افراد چاق و دارای اضافه وزن بیش از اندازه وجود دارند. از اینرو از این مولکول‌‌ها برای مصارف ضدچاقی استفاده ‌می‌‌شود.

این سلول‌‌های بژرنگ اسیدهای چرب آزاد را مصرف ‌می‌‌کنند که موجب بروز التهاب در کلیه‌‌ها و در نتیجه سنگ کلیه ‌می‌‌شود.

محققان دریافتند داروی beta۳- agonist علاوه بر پیشگیری از چاقی، دارای پتانسیل پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه هم هست.و تاکید ‌می‌‌کنند که باید این آزمایش بر روی انسان هم انجام شود تا تاثیر مستقیم آن تایید شود.(مهر)